Privacy beleid Cobanne B.V.B.A.

Cobanne B.V.B.A.is een loonkantoor gevestigd in de Kapellestraat 111, 9800 Deinze met ondernemingsnummer 0677.716.333. Naar aanleiding van uw bezoek op onze website dienen wij u te wijzen op uw rechten ivm uw privacy. Bij uitbreiding geld het ook voor al onze relaties met u, de klant, de prospect, de bezoeker van deze site, de werknemers van onze klanten,…

In de uitvoering van onze activiteiten verzamelen, bewaren en verwerken we persoonsgegevens. Wij streven ernaar om dit hierbij de geldende wetgevingen na te leven. Het privacy beleid omschrijft hoe wij omgaan met uw gegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt en bewaard.

Uw bezoek aan onze website, het beroep doen op onze diensten en ook alle communicatie hieromtrent impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van dit privacy beleid alsook de verwerking en bewaring van uw persoongegevens.

Welke gegevens worden verzameld

Wij verzamelen enkel persoonlijk identificeerbare informatie zoals namen, adressen, emailadressen, enz. wanneer deze door u worden aangereikt.De informatie die u geeft wordt alleen gebruikt om uw specifiek verzoek te voldoen, tenzij u ons toestemming geeft om het te gebruiken op een andere wijze, bijvoorbeeld om u toe te voegen aan onze mailinglijsten. Voorgaande includeert dat alle persoonsgegevens vrijwillig aan ons overgedragen werden, bijvoorbeeld in de vorm van correspondentie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • Aanmaken en bezorgen van offertes;
  • Uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, inclusief de opvolging hiervan;
  • Beheren van facturen;
  • Geven van bijstand;
  • Verzenden van nieuwsbrieven;
  • Eigen commercieel beheer (statistieken).

Beheer en beveiliging van de gegevens

De verzamelde gegevens worden beheerd op onze interne systemen of bij een externe partij binnen de EU. De zaakvoerder neemt de functie van data-verantwoordelijke waar en zal u op eenvoudig verzoek inlichtingen verstrekken over de beveiliging van onze systemen.

Wij nemen hierbij tal van maatregelen om uw gegevens te beschermen. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig om de doelstellingen te bereiken tenzij een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is door een wettelijke bepaling.

Wij verkopen in geen geval de gegevens door aan derden.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Na bewijs van uw identiteit heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op de verbetering ervan.

Contactinformatie

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren via hulp@loonkantoor.be of via 09/ 330 19 90. Indien u een klacht zou hebben over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken of verwerken, kan u zich steeds richten tot de Privacy Commissie.